Valpar 2018

Wernher x Mèimei

Valpar födda 2018-07-18, 3 hanar och 2 tikar.

Föräldrar är:
Wernher †13 år (Oscar †14 år x Olivia †15 år) och
Mèimei 5 år (Rascal †12 år x Zazza †12 år).

Länk till stamtavla på whippet.breedarchive.com

Hane 1 – Macawe Man’s Man

Hane 2 – Macawe Manboy ‘Bolt’

Hane 3 – Macawe Manuscript ‘Bono’

Tik 1 – Macawe Man’s Best Friend ‘Saga’

Tik 2 – Macawe Mandolin